Регламент

 


 

Национален конкурс за млади изпълнители на популярна музика
„Музикален импулс“
Бургас, 03-05 август 2018 г.

 

РЕГЛАМЕНТ

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Национален конкурс за млади изпълнители на популярна музика „Музикален импулс“ се организира за втора поредна година от Арт център „Точно време“ с генералното партньорство на Община Бургас. Конкурсът ще се проведе в периода 03-05 август 2018 г. в Бургас. Като сдружение с нестопанска цел, подпомагащо развитието на талантливи деца и младежи в областта на музикалните и сценичните изкуства, Арт център „Точно време“ организира този конкурс, целейки да предостави един престижен и съвременен форум за изява на млади изпълнители от цялата страна и по този начин да стимулира тяхното бъдещо развитие като музикални артисти.

В конкурса могат да вземат участие деца и младежи на възраст до 21 г. включително. Участниците са разпределени в различни възрастови групи и се съревновават в 4 отделни категории, както е описано в разделите Категории и Възрастови групи.


2. КАТЕГОРИИ

Участниците в конкурса се съревновават в следните четири категории:
– Солисти;
– Дуети;
– Малки вокални формации, от 3 до 6 човека;
– Вокални групи, състоящи се от 7 и повече участници.


3. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Участниците в конкурса се съревновават в следните възрастови групи:

 

Индивидуални изпълнители

I възрастова група – до 7 години, родени след 01.01.2011 включително

II възрастова група – от 8 до 10 години, родени между 01.01.2008 и 31.12.2010 включително

III възрастова група – от 11 до 13 години, родени между 01.01.2005 и 31.12.2007 включително

IV възрастова група – от 14 до 16 години, родени между 01.01.2002 и 31.12.2004 включително

V възрастова група – от 17 до 21 години, родени между 01.01.1997 и 31.12.2001 включително

 

Дуети, Малки вокални формации и Вокални групи

I възрастова група – до 10 години, родени след 01.01.2008 включително

II възрастова група – от 11 до 14 години, родени между 01.01.2004 и 31.12.2007 включително

III възрастова група – от 15 до 21 години, родени между 01.01.1997 и 31.12.2003 включително

Забележка: Определянето на възрастовата група в категориите Дуети, Малки вокални формации и Вокални групи се осъществява спрямо възрастта на най-големия участник в състава.


4. РЕПЕРТОАР

4.1. Всеки участник изпълнява по 2 песни, всяка от тях с времетраене не повече от 3:40 мин. Изпълненията, надвишаващи изискването за времетраене ще бъдат прекъсвани.

4.2. Песните трябва да могат да се отнесат към стила Популярна музика и да са подходящо подбрани за участника.

4.3. В I възрастова група Солисти задължително и двете песни трябва да бъдат от български автори и на български език.

4.4. Във всички останали възрастови групи и категории една от песните трябва да бъде от български автори и на български език.

4.5. Двете песни се изпълняват поотделно, по една във всеки от двата конкурсни дни. В рамките на първия конкурсен ден всеки участник изпълнява българската си песен. В случаите, в които участникът изпълнява две български песни, те се изпълняват спрямо реда, посочен предварително в подадената заявка за участие. Изключения не се допускат.

4.6. Песните се изпълняват под съпровод на предварително записан инструментал, предоставен от всеки един от участниците във високо качествен дигитален формат. В категория Солисти инструменталът може да включва бек вокали, само при условие че те не дублират водещия глас. В категориите Дуети, Малки вокални формации и Вокални групи инструменталът не може да съдържа предварително записани бек вокали. Допускат се и алтернативни варианти за съпровод, при условие че участниците отбележат това предварително в подадената заявка.

Забележка: Организаторите поемат ангажимента да съдействат в случаите на предварително заявени алтернативни варианти за съпровод, но не гарантират удовлетворяването на всички специфични изисквания на участниците.


5. ОЦЕНЯВАНЕ

Жури, съставено от специалисти, оценява конкурсните изпълнения на участниците.

Всеки един от членовете на журито дава своите оценки под формата на точки по всеки един от предварително зададените критерии.

Критериите включват:
– Вокални умения (интониране, вокална техника);
– Сценично присъствие и визия;
– Подбор на репертоара;
– Цялостно въздействие на представянето.


6. НАГРАДИ

Във всяка една възрастова група и категория журито присъжда:

I място, медал и диплом
II място, медал и диплом
III място, медал и диплом

В допълнение журито, организаторите, организационните партньори и спонсорите присъждат специални награди:

Специална награда за изпълнение на българска песен
Специална награда на всеки един от организационните партньори
Специална награда на всеки един от медийните партньори
Специална награда на всеки един от спонсорите
В I и II възрастова група при солистите се връчва специална награда за сценичен костюм
Специална награда за вокален педагог.
От всички участници журито определя един носител на Гран При.

Забележка: Наградите се връчват изключително и само по преценка на журито, организаторите и партньорите на конкурса, поради което същите си запазват правото да не присъдят всяка една от гореспоменатите награди.


7. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

Заявката за участие за категориите Солисти, Дуети и Малки Вокални формации може да бъде изтеглена от ТУК.

Заявката за участие за категория Вокални групи може да бъде изтеглена от ТУК.

Заявките се приемат по електронен път на адрес konkurs@tochnovreme.org .

Краен срок за подаване на заявките 06 юли 2018 г. включително.

Заявки, подадени след крайния срок, се приемат единствено и само по преценка на организаторите.

При наличието на твърде голям брой подадени заявки за участие, организаторите си запазват правото да прекратят регистрацията преди изтичането на горепосочения срок.

В срок от 7 дни, считано от датата на подаване на заявката, но не по-късно от 06 юли 2018 г. всеки участник следва да представи на организаторите по електронен път:
– копие от документ, удостоверяващ платена такса за участие в конкурса;
– инструментали на конкурсните изпълнения, съобразени с т. 4.6. от настоящия регламент.

 

Такси за участие:

Категория Солисти – 30 лв/участник
Категория Дуети – 40 лв/дует
Категория Малки вокални формации – 60 лв/формация
Категория Вокални групи – 90 лв/формация

Дуети, Малки вокални формации и Вокални групи, чиито всички членове участват и в категория Солисти, заплащат 50% от посочените такси за групово явяване.

Таксите за участие се превеждат по банков път.
УниКредит Булбанк
IBAN: BG56UNCR70001522898577
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ СДРУЖЕНИЕ
Като основание за плащане посочете името на регистрирания участник или състава.


8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УТОЧНЕНИЯ

8.1. Всички разходи, обвързани с участието в конкурса са за сметка на участниците и/или институцията, която представят;

8.2. След 06 юли 2018 г. преведените такси за участие не се възстановяват;

8.3. Всички оценки и решения относно наградите са окончателни. Организаторите не могат да се ангажират и няма да толерират, какъвто и да било вид възражение или инициирането на дискусия във връзка с оценките на конкретен участник или взето решение относно присъждане или разпределение на награди.

С цел да създадем едно наистина незабравимо изживяване, изпълнено с позитивни емоции за всички, организаторите ПРИЗОВАВАТ всички участници, техните семейства и ръководители да проявят толерантност, уважение и професионализъм!

8.4. След приключването на конкурса и официалното обявяване на резултатите, всеки участник има правото при официално поискване в писмена форма да получи информация за своите оценки, което да даде ясна индикация на всеки един от младите артисти и членовете на техните екипи как са били оценени техните изпълнения и върху кои аспекти от тяхното представяне трябва да фокусират своята подготовка, което да помогне за тяхното бъдещо професионално развитие. Оценките се предоставят по електронен път под формата на обобщени оценки от комисията по всеки един от зададените критерии. Заявления за предоставяне на оценки се приемат в срок от 14 календарни дни от датата на официалното награждаване. Поради деликатния характер на този вид информация, тя ще бъде предоставяна единствено на съответния участник, негов пряк роднина или неговия ръководител;

8.5. Селектирането на участници, които да бъдат включени в програмата на Гала концерта е изцяло по преценка на организаторите и журито. Участието в Гала концерта не е пряко обвързано с резултатите от конкурса, оценките на журито или присъдените награди;

8.6. Подаването на заявката за участие представлява акт на съгласие от страна на всички включени в нея лица информацията, попълнена в нея, включително лични данни, да бъде съхранявана отговорно от Арт център „Точно време“ и да бъде използвана, когато екипът на Арт център „Точно време“ счете за необходимо да ги информира относно този или друг конкурс, събития и кампании;

8.7. Подаването на заявката за участие представлява акт на съгласие от страна на всички включени в нея лица техните имена, снимки, аудио и видео записи да бъдат съхранявани, използвани и разпространявани от Арт център „Точно време“ с цел популяризиране на конкурса;

8.8. Подаването на заявката за участие представлява акт на съгласие с пълното съдържание на настоящия регламент.

Забележка: Организаторите си запазват правото при нужда да нанасят корекции по настоящия регламент, при което се задължават да уведомят своевременно всички засегнати лица.

 

За всякакви запитвания, свързани с конкурса не се колебайте да се свържете с нас!

тел. : 0878021289; 0879534353
e-mail: info@tochnovreme.org

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!


Можете да изтеглите .pdf версия на регламента от ТУК.