„Музикален импулс“ 2019 Регламент

III Национален конкурс за млади изпълнители на популярна музика

МУЗИКАЛЕН ИМПУЛС

Бургас, 08-11 август 2019 г.

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Национален конкурс за млади изпълнители на популярна музика „Музикален импулс“ се организира за трета поредна година от СНЦ Арт център „Точно време“ с генералното партньорство на Община Бургас. Конкурсът се състои от два етапа: селекционен етап и финален етап, който ще се проведе в периода 08-11 август 2019 г. в Бургас. Като сдружение с нестопанска цел, подпомагащо развитието на талантливи деца и младежи в областта на музикалните и сценичните изкуства, СНЦ Арт център „Точно време“ цели с този проект да предостави един престижен и съвременен форум за изява на млади изпълнители от цялата страна и по този начин да стимулира тяхното бъдещо развитие като музикални артисти.

В конкурса могат да вземат участие деца и младежи на възраст до 21 г. включително. Участниците са разпределени в различни възрастови групи и в 4 отделни категории, както е описано в разделите Категории и Възрастови групи.


2. КАТЕГОРИИ

Участниците в конкурса са разпределени в следните четири категории:

 • Солисти;
 • Дуети;
 • Малки вокални формации (състоящи се от 3 до 6 души включително);
 • Вокални групи (състоящи се от 7 или повече души).

3. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Участниците в конкурса са разпределени в следните възрастови групи:

Както е пояснено, определянето на възрастовата група на участниците в конкурса се осъществява спрямо възрастта, която участникът навършва в рамките на текущата календарна година.

Индивидуални изпълнители

I възрастова група – родени след 01.01.2012 включително

II възрастова група – родени между 01.01.2009 и 31.12.2011 включително

III възрастова група – родени между 01.01.2006 и 31.12.2008 включително

IV възрастова група – родени между 01.01.2003 и 31.12.2005 включително

V възрастова група – родени между 01.01.1998 и 31.12.2002 включително


Дуети, Малки вокални формации и Вокални групи

I възрастова група – родени след 01.01.2009 включително

II възрастова група – родени между 01.01.2005 и 31.12.2008 включително

III възрастова група – родени между 01.01.1998 и 31.12.2004 включително

Забележка: Определянето на възрастовата група в категориите Дуети, Малки вокални формации и Вокални групи се осъществява спрямо възрастта на най-големия участник в състава.


4. I ЕТАП – СЕЛЕКЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

4.1. Първият етап на конкурса представлява предварителна селекция, при която, измежду всички заявили участие, анонимна експертна комисия определя участниците, допуснати до финалния етап на конкурса.

4.2. Максималният брой участници, който селекционната комисия може да допусне, е:

 • 20 за всяка възрастова група в категория Солисти;
 • 10 за всяка възрастова група в категориите Дуети, Малки вокални формации и Вокални групи.

4.3. Селекцията се осъществява на база предоставени демо материали от заявилите участие, като изпълненията биват оценявани по официалните критерии на конкурса, които са описани в раздел 6 на настоящия регламент.

4.4. Демо материалите трябва да представляват видео запис на живо изпълнение на 1 или 2 песни. Записът трябва да бъде на изпълнение от преди не повече от 12 месеца.

4.5. Песните, изпълнени на демо записите, не е задължително да съвпадат с тези, заявени за изпълнение при евентуално допускане на участника до финалния етап на конкурса.

4.6. Като част от демо материалите не се допуска клип, чийто звук представлява синхронизиран студиен аудио запис или запис, претърпял осезаема аудио обработка. Звукът и образът трябва да са записани при едно и също изпълнение. Качеството на демо материалите не е част от критериите, по които същите биват оценявани, но високото качество на записите значително би помогнало на комисията да оцени качествата на изпълнителя.

4.7. Демо записите следва да бъдат предоставени чрез линк, поставен в съответните полета на заявката за участие. Линкът може да бъде към една от следните платформи:

 • YouTube, Vimeo, Vbox7, facebook или друга онлайн платформа, позволяваща видео споделяне;
 • Dox.bg, WeTransfer, Google Drive или друга подобна услуга за споделяне на файлове.

Забележка: В зависимост от избраната платформа, уверете се, че всички ограничения за достъп до споделените записи са премахнати.

4.8. За решението на селекционната комисия ще бъдат уведомени само участниците, допуснати до финалния етап на конкурса.

4.9. В срок от 3 работни дни, считано от датата на уведомлението, всички допуснати участници следва да представят на организаторите документ, удостоверяващ платена такса за участие в конкурса, както и инструментали на конкурсните си изпълнения, с което да потвърдят своето участие във финалния етап. При липса на потвърждение в указания срок, участникът губи правото си на участие, а по преценка на селекционната комисия мястото му може да бъде предоставено на друг от заявилите участие.


5. II ЕТАП – КОНЦЕРТИ

5.1. Одобрените от селекционната комисия участници биват допуснати до финалния концертен етап на третото издание на „Музикален импулс“, който ще се проведе в Бургас, в периода 08-11 август 2019 г.

5.2. Всеки участник изпълнява по 2 песни, всяка от тях с времетраене не повече от 3:40 мин. Изпълненията, надвишаващи изискването за времетраене ще бъдат прекъсвани.

5.3. Песните трябва да могат да се отнесат към стила Популярна музика и да са подходящо подбрани за участника.

5.4. Във всички възрастови групи и категории задължително една от песните трябва да бъде от български автори и на български език.

5.5. Двете песни се изпълняват поотделно, по една във всеки от двата конкурсни дни (9 и 10 август 2019 г.). В рамките на първия конкурсен ден всеки участник изпълнява българската си песен. В случаите, в които участникът изпълнява две български песни, те се изпълняват спрямо реда, посочен предварително в подадената заявка за участие. Изключения не се допускат.

5.6. Песните се изпълняват под съпровод на предварително записан инструментал, предоставен от всеки един от участниците във високо качествен дигитален формат. В категория Солисти инструменталът може да включва бек вокали, само при условие че те не дублират водещия глас. В категориите Дуети, Малки вокални формации и Вокални групи инструменталът не може да съдържа предварително записани бек вокали. Допускат се и алтернативни варианти за съпровод, при условие че участниците отбележат това предварително в подадената заявка.

Забележка: Организаторите поемат ангажимента да съдействат в случаите на предварително заявени алтернативни варианти за съпровод, но не гарантират удовлетворяването на всички специфични изисквания на участниците.


6. ОЦЕНЯВАНЕ

Жури, съставено от специалисти, оценява конкурсните изпълнения на участниците.

Всеки един от членовете на журито дава своите оценки под формата на точки по всеки един от предварително зададените официални критерии на конкурса.

Критериите включват:

 • Вокални умения (интониране, вокална техника);
 • Подбор на репертоара и интерпретация;
 • Сценично присъствие и визия;
 • Цялостно въздействие на представянето.

7. НАГРАДИ

Във всяка една възрастова група и категория журито присъжда:

 • I място, медал и диплом;
 • II място, медал и диплом;
 • III място, медал и диплом.

В допълнение, журито, организаторите, организационните партньори и спонсорите присъждат специални награди:

 • Специална награда за изпълнение на българска песен;
 • Специална награда на всеки един от организационните партньори;
 • Специална награда на всеки един от медийните партньори;
 • Специална награда на всеки един от спонсорите;
 • В I и II възрастова група при солистите се връчва специална награда за сценичен костюм;
 • Специална награда за вокален педагог.

От всички участници журито определя един носител на Гран При.

Забележка: Наградите се връчват изключително и само по преценка на журито, организаторите и партньорите на конкурса, поради което същите си запазват правото да не присъдят всяка една от гореспоменатите награди.


8. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

Заявката за участие може да бъде попълнена онлайн на официалната интернет страница на конкурса.

За достъп до заявката, кликнете тук.

При въпроси и трудности относно заявките за участие, пишете ни на konkurs@tochnovreme.org .

Краен срок за подаване на заявките 28 юни 2019 г. включително.

Допуснатите до финалния етап участници ще бъдат уведомени за решението на селекционната комисия не по-късно от 05 юли 2019 г. (т. 4.8. от настоящия регламент).

Съгласно т. 4.9., в срок от 3 работни дни, считано от датата на уведомлението, всеки допуснат участник следва да потвърди участието си, представяйки на организаторите по електронен път:

 • копие от документ, удостоверяващ платена такса за участие в конкурса;
 • инструментали на конкурсните изпълнения, съобразени с насоките в т. 5.6. от настоящия регламент.

Такси за участие:

Категория Солисти – 39 лв/участник

Категория Дуети – 48 лв/дует

Категория Малки вокални формации – 60 лв/формация

Категория Вокални групи – 90 лв/формация

Дуети, Малки вокални формации и Вокални групи, чиито всички членове са финалисти и в категория Солисти, заплащат 50% от посочените такси за групово явяване.

Таксите за участие се превеждат по банков път.

УниКредит Булбанк

IBAN: BG56UNCR70001522898577

BIC: UNCRBGSF

Титуляр: АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ СДРУЖЕНИЕ

Като основание за плащане посочете името на регистрирания участник или състава заедно с уникалния идентификационен номер, получен с уведомлението, че участникът е допуснат до финалния етап на конкурса.

Таксата за участие следва да бъде заплатена само от участниците, допуснати до финалния етап на конкурса.


9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УТОЧНЕНИЯ

9.1. Всички разходи, обвързани с участието в конкурса, са за сметка на участниците и/или институцията, която представят.

9.2. След 10 юли 2019 г. преведените такси за участие не се възстановяват.

9.3. Всички оценки и решения относно селекцията и наградите са окончателни. Организаторите не могат да се ангажират и няма да толерират, какъвто и да било вид възражение или инициирането на дискусия във връзка с оценките на конкретен участник или взето решение относно присъждане или разпределение на награди.


С цел да създадем едно наистина незабравимо изживяване, изпълнено с позитивни емоции за всички, организаторите ПРИЗОВАВАТ всички участници, техните семейства и ръководители да проявят толерантност, уважение и професионализъм!


9.4. По време на събитията в рамките на конкурса, всички участници и техните екипи следва да изпълняват инструкциите и разпоредбите на организаторите. При установено неспазване на настоящия регламент и/или непристойно поведение от страна на участник или член на неговия екип, организаторите и журито си запазват правото да санкционират съответния участник, включително с изключване от конкурсната програма.

9.5. След приключването на конкурса и официалното обявяване на резултатите, всеки участник във финалния етап има правото, при официално поискване в писмена форма, да получи информация за своите оценки, което да даде ясна индикация на всеки един от младите артисти и членовете на техните екипи как са били оценени техните изпълнения и върху кои аспекти от тяхното представяне трябва да фокусират своята подготовка, което да помогне за тяхното бъдещо професионално развитие. Оценките се предоставят по електронен път под формата на обобщени оценки от комисията по всеки един от зададените критерии. Заявления за предоставяне на оценки се приемат в срок от 14 календарни дни от датата на официалното награждаване. Поради деликатния характер на този вид информация, тя ще бъде предоставяна единствено на съответния участник, негов родител/настойник (когато участникът не е навършил пълнолетие) или неговия ръководител (когато същият е упълномощен за това).

9.6. Селектирането на участници, които да бъдат включени в програмата на Гала концерта е изцяло по преценка на организаторите и журито. Участието в Гала концерта не е пряко обвързано с резултатите от конкурса, оценките на журито или присъдените награди.

9.7. Попълването и изпращането на заявката за участие следва да бъдат извършени ЗАДЪЛЖИТЕЛНО от пълнолетно лице, което е упълномощено за това от всички включени в заявката лица, както и техните родители/настойници (за всички лица, включени в заявката, които не са навършили пълнолетие).

9.8. Попълването на официалната заявка за участие, неразделна част от която е декларацията от страна на попълващия, е задължително условие за участие в конкурса.

9.9. Подаващият заявката за участие носи отговорността да запознае предварително всички включени в заявката лица с пълното съдържание на настоящия регламент, заявката за участие и включената в нея декларация. Изпращането на заявката за участие се третира като акт на съгласие от страна на всички включени в нея лица с пълното съдържание на настоящия регламент и с всички условия за участие в конкурса.


Забележка: Организаторите си запазват правото, при нужда, да нанасят корекции по настоящия регламент, при което се задължават публично да оповестят нанесените корекции.

За всякакви запитвания, свързани с конкурса, не се колебайте да се свържете с нас!

тел. : 0878021289; 0879534353

e-mail: konkurs@tochnovreme.org

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Всички права върху „Музикален импулс“ са запазени.