Ред на явяване

В Понеделник, 30 юли 2018, от 18:00, посредством теглене на жребий, предавано на живо на официалната facebook  страница на Арт център „Точно време“, бе определен редът на явяване на участниците в „Музикален импулс“ 2018. Редът на явяване е определен от реда на изтегляне на уникалните идентификационни номера на участниците. Изтегленият ред на явяване важи и за двата конкурсни дни.


РЕД НА ЯВЯВАНЕ

Солисти I възрастова група

1. 1110

2. 1112

3. 1111

4. 1116

5. 1104

6. 1107

7. 1115

8. 1117

9. 1101

10. 1102

11. 1103

12. 1108

13. 1114

14. 1109

15. 1105

16. 1106

17. 1113


Солисти II възрастова група

1. 1222

2. 1214

3. 1206

4. 1207

5. 1223

6. 1205

7. 1213

8. 1220

9. 1217

10. 1212

11. 1215

12. 1210

13. 1204

14. 1221

15. 1203

16. 1211

17. 1219

18. 1218

19. 1224

20. 1202

21. 1209

22. 1201

23. 1216

24. 1208


Солисти III възрастова група I поток

1. 1304

2. 1310

3. 1334

4. 1308

5. 1316

6. 1303

7. 1301

8. 1314

9. 1337

10. 1302

11. 1305

12. 1318

13. 1326

14. 1342

15. 1315

16. 1317

17. 1321

18. 1331

19. 1312

20. 1339

Солисти III възрастова група II поток

21. 1333

22. 1327

23. 1309

24. 1311

25. 1313

26. 1322

27. 1341

28. 1335

29. 1332

30. 1329

31. 1323

32. 1338

33. 1324

34. 1319

35. 1330

36. 1307

37. 1325

38. 1340

39. 1328

40. 1336


Солисти IV възрастова група

1. 1405

2. 1418

3. 1410

4. 1402

5. 1414

6. 1408

7. 1412

8. 1411

9. 1401

10. 1409

11. 1406

12. 1416

13. 1403

14. 1413

15. 1407

16. 1415

17. 1404

18. 1417


Дуети II възрастова група

1. 2203

2. 2201

3. 2202


Солисти V възрастова група

1. 1503

2. 1512

3. 1508

4. 1505

5. 1509

6. 1501

7. 1502

8. 1511

9. 1506

10. 1507

11. 1504

12. 1510


Дуети III възрастова група

1. 2302

2. 2301


Редът на явяване е окончателен и не подлежи на промени.