Заявка за участие Солисти

Преди да попълните и подадете заявката за участие, уверете се, че Вие и всички включени в заявката лица сте запознати с регламента на конкурса.

Тази заявка се попълва САМО за категория Солисти. Заявката за участие се попълва и подава ЗАДЪЛЖИТЕЛНО от пълнолетно лице. Всички полета, отбелязани със звездичка (*), са задължителни.
Вокална школа, музикална компания, читалище, училище и др.
В полето напишете името на ръководителя (вокален педагог, диригент, мениджър, продуцент), който отговаря за участника. Ако участникът няма официален педагог или ръководител, напишете „Без ръководител“.
Моля, въведете телефонен номер, на който можем да се свържем с Вас
E-mail адрес, чрез който желаете да комуникираме с Вас
Това е песента, която участникът желае да изпълни в рамките на първия конкурсен ден от финалния етап на конкурса. Съгласно регламента, тази песен трябва да бъде от български автори и на български език.
Съгласно регламента на конкурса, изпълнения, превишаващи 3:40, ще бъдат прекъсвани
Моля, изберете вид съпровод от падащото меню
Посочете дали е необходима стойка за микрофон за изпълнението
Това е песента, която участникът желае да изпълни в рамките на втория конкурсен ден от финалния етап на конкурса.
Съгласно регламента на конкурса, изпълнения, превишаващи 3:40, ще бъдат прекъсвани
Моля, изберете вид съпровод от падащото меню
Посочете дали е необходима стойка за микрофон за изпълнението
Моля, поставете в полето линк към видео запис на живо изпълнение на участника от преди не повече от 12 месеца
Моля, поставете в полето линк към видео запис на живо изпълнение на участника от преди не повече от 12 месеца. Предоставянето на линк към второ изпълнение НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Попълнете Вашите три имена като декларатор, попълващ и подаващ заявката за участие. Деклараторът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде пълнолетно лице.
От горепосочените твърдения, изберете това, което правилно описва в какво качество и на какво основание попълвате и подавате настоящата заявка. *
Декларирам съгласието на всички артист-изпълнители, включени в заявката за участие, които ще вземат участие в конкурса, да бъдат фотографирани, филмирани, заснети на видео и/или записани по друг начин по време на конкурса в рамките на публичните им изпълнения. За избягване на всякакво съмнение артист-изпълнителите отстъпват на СНЦ Арт център „Точно време“ правото да осъществи звуко- и/или видеозапис на публичните им изпълнения или на части от тях, осъществени в рамките на конкурса, в това число изключителното право звуко- и/или видеозаписите или части от тях да бъдат използвани многократно от СНЦ Арт център „Точно време“ или от оправомощени от него лица по всички начини, предвидени в ЗАПСП, за максималния законоустановен срок, но за не по-малко от 10 (десет) години, и за територията на цял свят. Използването по предходното изречение включва, без изброяването да е изчерпателно излъчване на конкурса като част от различни ТВ програми по преценка на СНЦ Арт център „Точно време“ или на оправомощени от него лица, излъчване по безжичен път, сателит, интернет, IPTV, предаване или препредаване по кабел на други организации и разпространението му чрез интернет, и всякакви други технически средства, както и всички възможни платформи за разпространяване на програми, включително интернет и/или мобилни такива, на СНЦ Арт център „Точно време“ или на трети страни, без да е необходимо съгласие за всеки отделен случай на ползване, както и правото да преработва, приспособява, синхронизира, адаптира, превежда, озвучава, изготвя субтитри и др. СНЦ Арт център „Точно време“ има правото да рекламира и популяризира конкурса, включително като използва откъси от записаните изпълнения за създаване на производни реклами или промоционални известия, които могат да бъдат разпространявани, излъчвани и преизлъчвани без ограничения, по всякакви ТВ канали или радио станции и/или на интернет страници, както и чрез всякакви други средства, достъпни по мобилна мрежа или други, с оглед на линейното или нелинейно използване на записите от конкурса. СНЦ Арт център „Точно време“ има правото да разрешава излъчването на рекламно/промоционално съдържание по време на излъчване на конкурса и/или на неговия запис чрез ползване на нови рекламни средства, като въвежда визуална разлика между програмата и рекламното/промоционално съдържание, а разпространяващата медия разполага с правото да внесе необходимите промени в съдържанието и видеото на конкурса и наименованията на спонсорите (включително да намалява размера и да компресира образа), а също и да заглушава и/ или намалява силата на звука на излъчване, както и да вмъква в записа на концерта визуално съдържание (образи, продукти, марки, изображения на анимация, текст, звук), както и друг вид актуални рекламни средства. ––– Декларирам, че, ако за участието си в „Музикален импулс“ 2019 посочените в заявката артист-изпълнители използват предварително записани музикални съпроводи, то тези съпроводи не са оригиналните звукозаписи, а са специално създадени за целите на изпълненията. ––– СНЦ Арт център „Точно време“ има право да използва фотографиите, създадени на основание настоящата декларация, многократно и без ограничение в срока, на територията на целия свят, по негова преценка или от оправомощени от него лица, по всички възможни начини, но единствено и само за целите на реклама и промотиране на конкурса, както и на други (последващи) издания на конкурса под това или друго наименование. ––– СНЦ Арт център „Точно време“ не дължи възнаграждение на артист-изпълнителите за участието им в конкурса, както и за отстъпените с настоящото права, в това число и за предоставените неимуществени права по смисъла на ЗАПСП за нарушаване целостта на която и да е част от записаните им изпълнения. Това съгласие не нарушава неимуществените права на артист-изпълнителите да бъдат сочени като такива съобразно чл. 75, ал. 1, т. 1 от ЗАПСП. ––– СНЦ Арт център „Точно време“ може да предоставя правата си по тази декларация или части от тях на трети страни, срещу което артист-изпълнителите няма да имат претенции за заплащане на възнаграждение.